Peter udvikler ledere ved hjælp af visuelle skabeloner

Peter udvikler ledere ved hjælp af visuelle skabeloner

Visuelle skabeloner gør en stor forskel, erfarer Peter. ”De bliver et samlingspunkt, som betyder, at flere bidrager i dialogen … sjovt nok, men det er faktisk det der sker,” siger Peter Jørgensen, der har mere end 15 års erfaring med lederudvikling bl.a. i samarbejde med Konsulenthuset MidtVest.

Jeg må indrømme, at jeg ikke troede at jeg kunne tegne professionelt. Men med et online kursus i grafisk facilitering hos SimpleDraw lærte jeg at tegne lige netop det, som jeg har brug for som facilitator. Og det er ganske få simple ikoner, som jeg sammensætter på forskellig vis, og allerhelst som en visuel skabelon, hvor der er plads til deltagernes kommentarer. For det skaber engagement og ejerskab”, fastslår Peter

Skifte position  

Når vi skal tænke i nye baner har vi ofte brug for at skifte perspektiv, ja position. Her hjælper den visuelle skabelon konstaterer Peter. Enten i gruppearbejdet, hvor den visuelle skabelon ligger fysisk på bordet i A3 format eller i en plenum diskussion, hvor den er placeret fysisk på væggene. F.eks. en skabelon, som visualiserer et Flow diagram, Ledergitteret eller Joharis Vindue, hvor der er gjort plads til kommentarer eller ekstra små tegninger på skabelonen, som opstår i dialogen.

Det skaber en masse dynamik i rummet og gør at flere bidrager i drøftelserne. Det er ligesom om at det visuelle taler til os alle – vi får et fælles sprog, og fordi den visuelle skabelon er fysisk kan vi hurtigt vende tilbage til det samme udgangspunkt – gang på gang. Skabelonerne skaber ro og kontinuitet for deltagerne … ja en rød tråd gennem tingene … det har jeg fået 5 smiley for,” fortæller Peter.

Ændre adfærd

Vi kender det … når temadagen eller kurset er overstået rammer hverdagen os. De bedste intentioner om at gøre noget andet end det vi plejer fordufter, når vi vender tilbage til den fyldte indbakke og driften.

Men det med at deltagerne selv får lov at udfylde og arbejde med skabelonen er i den sammenhæng essentiel påpeger Peter. ”Fordi en udfyldt skabelon med navn på bliver et arbejdsredskab og en reminder om hvad jeg vil gøre i hverdagen, ligesom den bliver et procesværktøj under lederforløbet. Vi kan vende tilbage til den igen og igen.”

Det gælder også på organisationsniveau, hvor den udfyldte visuelle skabelon kan være med til at fastholde den ønskede ledelses- og samarbejdskultur. Hvad vi vil kendes for og hvad vi vil arbejde hen imod.

At ændre ledelseskulturen kræver handling, og det er ikke nok at basere denne på noget vi bare har sagt engang, for så går vi som oftest blot hjem og gør som vi plejer. Her er den udfyldte visuelle skabelon en klar styrke, fordi den er synlig, og rummer en fælles drøftelse og handlingsplan, som blev skabt på lederudviklingsforløbet,” afslutter Peter

Scroll to Top