Inspiration

Mød SimpleDraw på LinkedIn og Facebook, og få ny inspiration

Litteratur om Grafisk facilitering

Behovet for et stærkt visuelt værktøj har medført at grafisk facilitering i stigende grad bruges i offentlige som private virksomheder. Der findes mange udenlandske bøger om emnet, men ikke så megen litteratur som understøtter de praktiske anvisninger med teoretisk-akademisk baggrundsstof.

Men med bogen ”Grafisk Facilitering, når ord og billeder mødes” fra 2017, har vi fået et godt læringsmæssigt afsæt, fordi den netop begrunder hvorfor, hvordan og hvornår foreningen af ord og billeder kan være vigtig for menneskers læring og hukommelse.

Bogen er målrettet konsulenter

undervisere og team-afdelingsledere men også andre, der kan se grafisk facilitering som et nyttigt værktøj i egen praksis.

Bogen giver dig en grundig introduktion til grafisk facilitering og er et oplagt valg som lærebog og øvelsesbog for dig der gerne vil blive en stærkere formidler og facilitator. Den bygger på systemisk teori og faciliteringspraksis og har fokus på 1) kognition og ”den visuelle hjerne”, 2) det systemiske afsæt og 3) visualisering i ord og billeder.

Grafisk facilitering - et supplement

Grafisk Facilitering er et værktøj, som kan bruges som et supplement til alt det andet du gør i forvejen. Når du underviser, leder møder eller faciliterer processer. F.eks. vil brugen af posters skabe fælles billeder, når de grupperes og understøttes af visuelle “stilladser”. 

Scroll to Top