Der blev tegnet løs på Daghøjskolen i Randers

Der blev tegnet løs på Daghøjskolen i Randers

Flere undervisere havde efterspurgt grafisk facilitering som redskab i undervisningen. Forventningerne var derfor høje til temadagen, hvor alle medarbejdere og ledelse var samlet for at lære at tegne simpelt.

Flere gav udtryk for, at de så frem til at blive inspireret og gerne ville blive bedre til at tegne knap så rodet rundt på tavlen. Men mere specifikke ønsker kom også frem bl.a: 

Jeg har brug for at kunne lave noget whiteboard dynamik til erstatning for Power Point”. Bevægelige tal og bogstaver, bevægelse jeg kan kontrollere. Noget med “levende” matematiske regneprocesser…”

”Mennesker med forskellige ansigtsudtryk, en proces, forhindringer/barrierer …”

”Kunne man tegne noget smart på skemaet, når man gennemgår det med de tosproget kursister. Så de bedre forstår deres skemaet … møde tid, pausetider eller andet.”

Alt sammen ønsker, som blev en del af undervisningen, hvor Margrethe Børsting, SimpleDraw lærte samtlige deltagere at tegne simpelt og samtidig introducerede grafisk faciliterings styrke som didaktisk værktøj.

Kreativiteten var da også høj, når det kom til at producere egne fagspecifikke tegninger, som kollegaerne delte med hinanden undervejs i grupper og i plenum. Der blev tegnet en masse forskellige ikoner og processer, og med ny viden om hvordan vores hjerne arbejder visuelt blev ikonerne sammensat, så tegningerne som helhed skaber overblik og forklarer det komplekse.

Temadagen blev afsluttet med en refleksion over, hvordan hver især kommer i gang med at bruge værktøjet fremover – i en eller anden grad. ”Det er jo noget der ligger os meget på sinde, når vi sætter noget i gang, men det ser lovende ud, da den første kollega allerede dagen efter delte en tegning, der var brugt i undervisningen med succes.” Frederik Bak Daghøjskoleleder

Margrethe gjorde et fremragende stykke arbejde med at introducere grafisk facilitering til os allesammen.

Vi skal bruge grafisk facilitering i vejledningssamtaler med vores kursister, i undervisningen, i receptionen og internt til at synliggøre alt fra procedurer til fælles tavler rundt i organisationen.

Det var en kreativ, sjov og skøn dag, og vi gik hjem med en følelse af at have lært noget, nemlig at tegne og dermed formidle på en ny måde. Elise Greve, Daghøjskoleleder

Scroll to Top