Claus motiverer ledergrupper til dialog med Grafisk Facilitering

Claus motiverer ledergrupper til dialog med Grafisk Facilitering

Aktiv inddragelse af deltagerne skaber personligt udbytte, og her kan Grafisk Facilitering noget, som statiske slides har svært ved erfarer Claus Høgh Andersen, stifter og ejer af Enablers ApS.

Claus arbejder med udvikling af ledere og organisationer, og fik med et kursus hos SimpleDraw enkle tegneteknikker ind under huden, så det blev nemmere at visualisere f.eks. dilemmaer, som deltagerne kan identificere sig med.

Hvor gør Grafisk Facilitering en forskel?

I sit arbejde oplever Claus den samme trang hos alle. At få lov til at fjerne blikket fra det hav af PowerPoint slides, man ofte ender med at have med i et udviklingsforløb.

At gøre noget andet, der motiverer til dialog og som er med til at få fat i nye tanker, ideer og løsningsmodeller.

”Det er vigtigt, at jeg f.eks. sammen med en ledergruppe kan visualisere tanker og ideer, og når det sker på papir, bliver processen ofte langt mere nærværende for alle. Vi samles fysisk omkring det vi skal drøfte, fremfor at sidde bænket, og kigge på skærmen. Det kræver overvindelse i starten, for mange ledere er opdraget til at alt formidling sker gennem slides, men faktum er, at udvikling ikke sker gennem passiv observation af noget. Tegningen inspirerer til helt nye snakke, fordi den ikke er planlagt og finpudset på computeren forinden.”

”Man kan også tydeligt mærke en helt anden energi og positiv stemning, når folk kommer op fra deres stol, og samles rundt om noget. Paraderne bliver sænket, både for mig som facilitator, og for deltagerne når vi står på gulvet sammen” fastslår Claus.

Coaching, Organisationspsykologi og Grafisk Facilitering

Claus har bl.a. en baggrund i organisationspsykologi, som han benytter i sit arbejde med udvikling af ledere, og specielt i forbindelse med coaching samtaler:

”Noget af det vi er optaget af i organisationspsykologien, er det ubevidste materiale, vi som mennesker går rundt med, men som ofte ikke italesættes, fordi vi ikke har adgang til det. Med tegninger og grafisk facilitering, skaber vi en god kontakt og forbindelse til noget af vores ubevidsthed, og får på den måde fat i nye tanker som vi ellers var gået glip af” forklarer Claus og fortsætter:

”Det kan være simple øvelser med en ledergruppe, hvor vi visualiserer ”god ledelse”, eller når jeg sammen med en leder i forbindelse med individuelle coaching samtaler, forsøger at tegne og visualisere, nogle af de mange dilemmaer som ledere i alle organisationer oplever. Fordelen er, at den tvivl og sårbarhed man kan opleve ved at skulle sætte ord på noget man kæmper med som leder, opleves nemmere at tale om igennem det grafiske.”

Claus motiverer tilmed deltagerne til at tegne med. F.eks. kan de få til opgave at tegne deres ledergruppe, og her er det en øjenåbner for mange, at den måde ledergruppen bliver tegnet på, kan vise noget om hvilket syn den enkelte har på samarbejdet.

På samme måde oplever Claus at han har stor gavn af at bruge grafisk facilitering i 1:1 coaching. ”Om det handler om håb, drømme, udfordringer eller svære følelser, så kan det komme frem i det åbne langt hurtigere, og opleves langt mindre farligt når man bruger grafisk facilitering” understreger Claus Høgh Andersen.

Siden Covid satte sit indtog, foregår mange af Claus´s coachingsamtaler online, og ingen undtagelse. ”Her kan simple tegninger virkelig være en stor hjælp.  Online samtaler kan gøres mere personlige og nærværende ved at inddrage små simple skitser og tegninger. Afstanden gennem skærmen føles kortere på den måde,” afslutter Claus.

Scroll to Top