Få et stærkt visuelt værktøj

Vi forstår, lærer og husker bedre, når noget bliver tegnet. Vi kan SE det for os.

Vi er rigtig glade for at bruge ord, men det er sjældent nok til at forstå det komplekse, skabe overblik eller se sammenhænge.

Som underviser, facilitator og leder har jeg gang på gang erfaret, at blot få simple streger på papiret eller tavlen kan få afgørende betydning for processen. Vi forstår pludselig stoffet, kompleksiteten, situationen og hinanden, når vi tegner. Vi kan SE det for os.

Når vi tegner, involverer og motiverer vi tilmed til nytænkning og samskabelse. Ganske enkelt, fordi vi automatisk er nysgerrige efter at se hvad der tegnes og i dialogen er med til at skabe billedet. 

Derfor brænder jeg for at gøre brug af den simple streg som facilitator og give værktøjet ”Grafisk Facilitering” videre til dig som underviser, leder, facilitator, konsulent og andre, der ønsker at blive stærke visuelle formidlere.

PFA styrker formidlingsevnen med Grafisk Facilitering

TEGNE? 

Det kan alle lære – for det handler om at tegne simpelt

Simple streger, som fremhæver essensen af det du vil kommunikere. Når du vil skabe overblik og sammenhænge, forklare det komplekse og styrke kreativitet og udvikling.

LÆR AT TEGNE SIMPLE IKONER, SYMBOLER OG PROCESSER DU KAN BRUGE IGEN OG IGEN

UDTALELSER

Scroll to Top